Рукопись о Путогриве

Tome of Tanglemane
Покупается или обменивается у НПС: 

Bert Bartleby, Forlaw, Wildermore (39.4s, 60.9w)